loading..

کمیته درمان هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی


 این کمیته به منظور ارائه خدمات درمانی به اعضا و عموم هم استانی های گرامی با داشتن پشتوانه علمی و تخصصی و قرارداد همکاری با کلینیک ها و مراکز تخصصی آماده خدمت رسانی می باشد .