loading..

آدرس:  مشهد - بلوار فکوری بین میدان صیاد شیرازی و میدان لاله ورزشگاه 15 خرداد

تماس با هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی

تلفن:05136089559

فکس:05136109250

تماس با پشتیبانی خدمات سامانه (کلیک کنید)05136109020

 به ما ایمیل بزنید