loading..


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده کمیته خدمات درمانی

  1. کپی کارت بیمه ورزشی(دو سری)
  2. کپی کارت ملی با شناسنامه(دو سری)
  3. دو برگه گزارش حادثه(تکمیل و مهر شده)
  4. تاییدیه مسئول برگزاری مسابقه در صورت اعلام آسیب ضمن مسابقه
  5. فرم شماره 105(شماره حساب)


مدارک درمانی مورد نیاز

  1. اصل فاکتور ویزیت پزشک تا 5 نوبت به صورت مجزا در سر برگ پزشک مربوطه
  2. اصل فاکتور اعمال طبی انجام شده


مدارک مورد نیاز جهت اقدامات پاراکلینیکی


فیزیوتراپی


سی تی اسکن و ام ار ای


بیمارستان


تجهیزات


آزمایشات


پاتولوژی-اکو-مشاوره