loading..
طرح شناسایی اماکن ورزشی در مشهد شروع شد

طرح شناسایی اماکن ورزشی در مشهد شروع شد

در این طرح اهدافی همچون شناسایی اماکن فاقد مجوز و ثبت تغییرات آدرس ها دنبال می شود. احسان کافی مجری طرح، فرایند شناسایی را اینگونه ترسیم کرد که در فاز اول شهر مشهد به شش منطقه تقسیم و ناظران هیات بر اساس آدرس های موجود به اماکن مراجعه می کنند و در حین بازرسی اماکن ورزشی جدید شناسایی و ثبت می شوند وی در ادامه تاکید کردند مرحله شناسایی مکمل بازرسی ها می باشد و به تنهایی مکفی نیست.

احسان کافی کارشناس ستاد نظارت استان در ادامه اضافه کرد جهت تسریع در عملیات نظارت بایستی بازرسان اداره ورزش و جوانان موقعیت مکانی دقیقی از باشگاه ها داشته باشند که در این جهت هیات استان اقدام به پیاده سازی نرم افزار ثبت لوکیشن برای هر باشگاه ورزشی کرده است، بدین صورت که بازرس پس از مراجعه از تابلو مکان مورد نظر تصویر برداری و اطلاعات لازم را در نرم افزار بارگزاری میکند، و لوکیشن دقیق محل نیز ثبت میشود که این اطلاعات با اداره ورزش و جوانان به اشتراک گذاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از مرحله شناسایی بازرسی ها آغاز می شود و در مرحله بازرسی بایستی طبق فرم های فدراسیون پزشکی ورزشی موارد تکمیل و هر بازرس بایستی اطلاعات را در سامانه نظارت فدراسیون بارگزاری و ثبت نماید.

ایشان لزوم وجود بانک اطلاعاتی را در بحث نظارت حیاتی دانستند و افزودند: ما با ثبت الکترونیکی آدرس و نام باشگاه می توانیم بازرسی های منسجم تری داشته باشیم و همچنین مراکز حرکات اصلاحی و ماساژ فاقد مجوز را نیز رصد کنیم. احسان کافی در ادامه با اشاره به بررسی دو گزارش تخلف در مشهد و نیشابور بیان کرد ، عموم ورزشکاران می توانند شکایات خود را علی الخصوص در بحث مکمل ها و دارو های غیر مجاز در سامانه نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی ثبت کنند تا هیات استان پیگیری لازم را انجام دهد.

07 تیر 1402