loading..
پایان موفقت آمیز دوره تیپینگ بهار 402 در مشهد

پایان موفقت آمیز دوره تیپینگ بهار 402 در مشهد

به گزارش دفتر خراسان رضوی پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دوره تیپینگ فدراسیون پزشکی ورزشی با شرکت 22 نفر به کار خود پایان داد، در این دوره که در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، انواع روشهای تیپینگ توسط فیزیوتراپیست پویا احسانی تدریس شد.

در روز پایانی از شرکت کنندگان آزمون عملی و تئوری اخذ شد، که پس از بررسی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی گواهینامه برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

دکتر عطری سرپرست کمیته آموزش و پژوهش هیات پزشکی ورزشی استان نیز از روند برگزاری دوره بازدید و ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان بر لزوم برگزاری دوره های مشابه تاکید کردند.

شرکت کنندگان میتوانند از در طریق لینک روبرو از قبولی در آزمون و همچنین دوره های پیش رو مطلع شوند

27 خرداد 1402