loading..

ورزشکار به شخصی اطلاق می شود که در یکی از رشته های ورزشی بصورت مبتدی یا حرفه ای در مجموعه باشگاه های مجوز دار فعالیت میکند، ورزشکار بایستی جهت استفاده از خدمات زیر دارای بیمه ورزشی باشد.


جهت صدور بیمه ورزشی اتباع خارجی کلیک نمائید