loading..

ورزشکار به شخصی اطلاق می شود که در یکی از رشته های ورزشی بصورت مبتدی یا حرفه ای در مجموعه باشگاه های مجوز دار فعالیت میکند، ورزشکار بایستی جهت استفاده از خدمات زیر دارای بیمه ورزشی باشد.در جهت تسهیل و کاهش زحمات برای ورزشکاران تا اطلاع ثانوی می توانید از روش زیر استفاده نمائید.


ورزشکاران و متقاضیان اتباع خارجی بیمه ورزشی میتوانید با ارسال تصویر کارت آمایش ،سرشماری،و یا پاسپورت به پیامرسان ایتا در شماره 09306927276 اقدام به  درخواست نمائید، صدور پس از یک روز کاری انجام می گردد.
معرفی سایت بیمه ورزشی آنلاین