loading..

کمیته درمان هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی


 این کمیته به منظور ارائه خدمات درمانی به اعضا و عموم هم استانی های گرامی با داشتن پشتوانه علمی و تخصصی و قرارداد همکاری با کلینیک ها و مراکز تخصصی آماده خدمت رسانی می باشد .

دکتر رضا گلدوزیان متخصص طب ورزشی و ریاست هیات پزشکی ورزشی و مسئول کمیته درمان


دکتر طاهره ملک آرا متخصص طب ایرانی نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی و ریاست امور بانوان 


سرکار خانم فاطمه برات دبیر هیات پزشکی ورزشی


دکتر جعفر رضازاده جراح و متخصص ارتوپدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو فیزیوتراپیست پویا احسانی 


امیر روح بخش کارشناس ارشد تغذیه ورزشی