loading..

کمیته توانبخشی هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی


بخش توانبخشی هیات با امکانات مجهز شامل دهها دستگاه مکانوتراپی، الکتروتراپی و ایزوکینتیک و دستگاه ماساژ درمانی هیدروجت که به صورت روزانه پذیرای حدود 100 مراجعه کننده ورزشکار و عادی می باشد. همکاران شاغل در این واحد شامل 3 فیزیوتراپیست آقا و 2 فیزیوتراپیست خانم می باشد.

جهت استفاده از خدمات این کمیته لطفا نسبت به دانلود اپلیکیشن ورزشیار اقدام نمائید