loading..

روغن گیاهی یا حیوانی؟

در این ویدئو امیر روحبخش دبیر کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی درباره ارجعیت روغن های مصرفی توضیحات ارائه میدهندwww.eifsm.ir