loading..

آرامش ذهنی در ورزشکاران

طی توافقنامه هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی و درمانگاه شماره یک فرهنگیان واقع در مشهد - خیابان امام خمینی – مقابل اداره کل آموزش و پرورش - کوچه سجادی زین پس ورزشکاران سازمان یافته می توانند از خدمات گسترده درمانی این مجموعه با تعرفه تخفیف دار استفاده نمایند

داشتن بیمه ورزشی جهت استفاده از خدمات ضروری می باشد لذا به دلیل استعلام کد ملی لطفا قبل از اخذ نوبت نسبت به ثبت نام یا تمدید بیمه ورزشی اقدام نمایید.