loading..

عدم توازن در شانه ها

دکتر پویا احسانی فیزیوتراپیست هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی درباره راه های کاهش این عارضه توضیح می دهندwww.eifsm.ir