loading..

ترازو یا سنجش ترکیب بدنی

آنالیز بدن مهم ترین روش برای شروع هر فعالیت رژیمی و ورزشی است.

آنالیز بدن یعنی ارزیابی و تجزیه و تحلیل ترکیب بدن، از آنالیز بدن برای دستیابی به درصد چربی، استخوان، آب و عضله در بدن انسان استفاده می‌شود.