loading..
فهیمه سادات سالاری
فهیمه سادات سالاری

فهیمه سادات سالاری

Quotes
  • 87920 شماره نظام پزشکی
  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • دکترای پزشکی سابقه ۱۷ سال طبابت دارای مدارک زیبایی از انجمن پزشکان تهران ومشهد
مطب