loading..
اعظم عمارلو
اعظم عمارلو

اعظم عمارلو

Quotes
  • رتبه ۱ کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی دانشگاه فردوسی
  • چندین دوره دعوت شده به اردوی تیم ملی جودو
  •  چندین دوره مربی تیم جودو استان
  •  نائب رئیس اسبق هیات جودو خراسان رضوی