loading..
سید محمد علی شمس
سید محمد علی شمس

سید محمد علی شمس

Quotes
  • دکترای حرفه ای
  • شماره نظام پزشکی 43842
  • فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • ۲۸سال سابقه فعالیت پزشکی در مراکز بیمارستانی و درمانی