loading..
جلسه هماهنگی با هیات دو و میدانی استان در محل آن هیات برگزار شد.

جلسه هماهنگی با هیات دو و میدانی استان در محل آن هیات برگزار شد.

در این دیدار دکتر امین زاده ریاست محترم هیات دو میدانی با تبریک انتصاب آقای ضرابی به عنوان سرپرست دبیر هیات پزشکی ورزشی استان افزود: همکاری دو جانبه و چند جانبه هیات ها با محوریت هیات پزشکی ورزشی می‌تواند دست آورد های قابل توجهی برای جامعه ورزش استان داشته باشد.

در این جلسه که خانم منعمی کارشناس آموزش هیات پزشکی ورزشی نیز آقای ضرابی را همراهی کردند بر لزوم برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز هر هیات ورزشی تأکید شد.

آقای ضرابی در این دیدار همچنین از افزایش خدمات به ورزشکاران سازمان یافته سخن گفتند و خاطر نشان کردند که اهمیت کارت خدمات درمانی فارغ از جایگاه حمایتی و حقوقی آن بایستی برای ورزشکاران مفید نیز باشد، ایشان از طرح‌های جدید هیات پزشکی ورزشی استان برای ارائه خدمات ویژه به دارندگان کارت عضویت کارت خدمات درمانی یاد کردند و افزودند: در سال جدید طرحهای جدیدی در هیأت پزشکی ورزشی استان برای ورزشکاران سازمان یافته تدارک دیده شده است که میتوان مژده تحولی عظیم در حوزه خدمات پزشکی ورزشی به جامعه ورزش استان را داد.

در پایان از پیشنهادات دکتر نظام از اساتید تربیت بدنی استان در راستای اهداف استفاده شد.

26 اسفند 1401