loading..
دیدار سرپرست دبیر هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی با سرپرست و سرپرست دبیر هیات بدنسازی استان خراسان رضو

دیدار سرپرست دبیر هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی با سرپرست و سرپرست دبیر هیات بدنسازی استان خراسان رضو

در این دیدار علیرضا ضرابی سرپرست دبیر هیات پزشکی ورزشی بر اهتمام مجموعه پزشکی ورزشی جهت ارتقای سطح کیفی خدمات در سال جدید اشاره کردند، در ادامه سیدزادگان با استقبال از همکاری هر چه بیشتر هر دو هیات افزودند: با توجه به تعداد بالای باشگاه های بدنسازی در استان نیاز به ارائه خدمات نوین پزشکی ورزشی ملموس می باشد.

در ادامه جلسه در خصوص افزایش همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک و همچنین افزایش نظارت تخصصی بر باشگاه های ورزشی زیرمجموعه هیات بدنسازی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین سرپرست دبیر هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی افزود: با توجه به رویکرد اداره کل برای سازماندهی باشگاه های ورزشی، لازم است هیات های ورزشی به صورت تخصصی در نظارت باشگاه ها ورود کرده تا کمک کنیم فضای امن و تخصصی در باشگاه ها برای مردم عزیز ایجاد شود.

در پایان بر لزوم ادامه جلسات جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به دارندگان کارت خدمات درمان پزشکی ورزشی تأکید شد.

26 اسفند 1401