loading..
عقد تفاهم نامه درمان فی ما بین بیمارستان ثامن الائمه ناجا و هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی

عقد تفاهم نامه درمان فی ما بین بیمارستان ثامن الائمه ناجا و هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی


به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان خراسان : فاطمه برات دبیر هیات گفت بر اساس این تفاهم نامه ذین پس ورزشکاران سازمان یافته می توانند پس از تشخیص متخصص ارتوپد مبنی بر نیاز به اعمال جراحی به هیات استان مراجعه و معرفی نامه دریافت کنند.

وی در این رابطه افزود : تا قبل از این تفاهم نامه ورزشکاران بایستی ابتدا هزینه های عمل های جراحی را پرداخت میکردند و سپس جهت دریافت غرامت با اسناد مرتبط به هیات استان مراجعه میکردند که بعضا تا دو ماه پرداخت غرامت زمان بر بود ولی در این طرح تعرفه قانونی از فاکتور ورزشکار کسر می شود و ورزشکار فقط ما به التفاوت وجه را می پردازد.

وی افزود : هدف از اجرای این طرح، رفاه حال ورزشکاران آسیب دیده و تسهیل دریافت غرامت برای ورزشکاران سازمان یافته می باشد.

فاطمه برات همچنین بیان کرد: بیمارستان ثامن الائمه ناجا دارای امکاناتی نظیر اتاق اعمال جراحی ارتوپدی با حضور متخصصین مجرب و تجهیزات به روزدرمانی می باشد.

فاطمه برات با ذکر این نکته که از اول مهر هزینه کارت خدمات درمانی(بیمه ورزشی) هفتصد هزار ریال برای یکسال تعیین شده است و این مبلغ به نسبت تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی ناچیز است و ورزشکاران سازمان یافته تا سقف سیصد و پنجاه میلیون ریال با توجه به شرایط آئین نامه تحت پوشش هستند.

سید رضا گلدوزیان ریاست هیات نیز این مژده را به ورزشکاران دادند که مذاکراتی طبق همین شرایط با بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام شده است که در صورت محقق شدن ورزشکاران در یکی از بروزترین بیمارستان خاورمیانه زیر چتر حمایت بیمه ورزشی قرار خواهند گرفت.

12 آبان 1401