loading..

دکتر رضازاده متخصص ارتوپدی

دکتر جعفر رضازاده متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ جراحی زانو می باشند و ورزشکاران و عموم میتوانند جهت اخذ نوبت از طریق اپلیکیشن ورزشیار اقدام نمایند، دانلود از کافه بازار یا سایت هیات