loading..

چهارمین طرح سلامتی ایستگاه تندرستی

به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی در محل اداره کل ورزش و جوانان ایستگاه تندرستی برگزار شد.

در این طرح امدادگران هیات استان با اندازه گیری پارامترهای سلامت پرسنل شامل قند خون، فشار خون، محاسبه BMI، نسبت به مشاوره اقدام نمودند.