loading..

آسیب های نشستن طولانی مدت

اگر این ماهیچه‌ها ضعیف شوند، احتمال آسیب دیدگی بیشتر در هنگام زمین خوردن و کشیدگی در هنگام ورزش وجود دارد.