loading..
علی اکبر حسن زاده
علی اکبر حسن زاده

علی اکبر حسن زاده

Quotes
  • 93807 شماره نظام پزشکی
  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • ۱۵ سال طبابت وهمکاری با پزشکی ورزشی،پزشک نمونه سال ۹۸
  • سابقه مدیریت درمانگاههای ولیعصر(عج)وامام حسین (ع)