loading..

کمیته آموزش و پژوهش هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی

روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

سوالات متداول

تفاوت کارگاه آموزشی با دوره چیست؟

مدارک کارگاه های آموزشی توسط هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی صادر می شود ولی گواهینامه های دوره ها از طرف فدراسیون صادر شده می شود

آیا همه افراد قادر به ثبت نام در دوره ها و کارگاه ها هستند؟

شرایط ثبت نام در کارگاه ها اموزشی عمومی است و همه میتوانند شرکت کنند ولی در دوره ها ضوابط خاصی وجود دارد

با مدرک ماساژ و امدادگر پزشکی میتوان مشغول به کار شد؟

برای فعالیت در امور ماساژ بایستی شخص حتما دارای مدرک ماساژ فدراسیون پزشکی ورزشی باشد و تحت نظر سالن دارای مجوز فعالیت کند و با مدرک امدادگر پزشکی میتوان فعالیت کرد مشروط به اینکه از طرف کمیته مسابقات هیات پزشکی ورزشی به مسابقات اعزام شوید

مدارک کارگاه ها و دوره ها چند سال اعتبار دارد؟

مدارک کارگاهی چون دانش افزایی است منقضی نمی شود ولی مدارک دوره ها بطور میانگین باید هر سه سال تمدید شود

ویدئو کلیپ معرفی کمیته آموزش و پژوهش