loading..

مربیان ورزشی که دارای کارت مربیگری از هیات مربوطه هستند و همینطور صاحبان باشگاه ها که دارای پروانه بهره برداری هستند جهت ثبت اطلاعات و اختصاص پروفایل می توانند از فرم های ثبت نام زیر استفاده نمایند ، بدیهی است پس از تکمیل اطلاعات، پروفایل اختصاصی در سایت و اپلیکیشن برای عموم قابل مشاهده است.


پس از تکمیل فرم ثبت نام آیکن های دیگر به زودی فعال می شود